“Türkiye Akademik Arşiv” Sitesi Kullanıma Açıldı

01 Kasım 16

ULAKBİM tarafından geliştirilen “Türkiye Akademik Arşiv” sitesi kullanıma açılmıştır. Türkiye’de parçalı durumda bulunan ve açık erişime uygun bilimsel akademik içeriklerin, tek merkezden ve yaygın olarak ulaşılabilmesi amacıyla oluşturulan sistem, içeriklere hem ülke içinden hem de uluslararası alanlardan daha kolay ve güvenilir olarak ulaşılabilmesini sağlayacaktır. http://arsiv.ulakbim.gov.tr adresinden ulaşılabilinecek olan açık erişim içeriğine, dünyanın her yerinden akademik ve bilimsel verilere rahatlıkla ulaşım mümkün olacaktır. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum