BAP 2015 Yılı Dördüncü Başvuru Dönemi 01 Ekim 2015 Tarihinde Başlayacaktır

15 Eylül 2015

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

  • 19001-Genel Araştırma Projesi
  • 19002-Hızlı Destek Projesi
  • 19003-Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi
  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi
  • 19006-Uluslararası Araştırma Projesi
  • 19007-Altyapı Projesi

başvuruları, 01 Ekim 2015 tarihi itibari ile başlayacak olup, 31 Ekim 2015 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından 20 Kasım 2014 tarihinde kabul edilen Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır*. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

*Proje Başvuru Formları Otomasyon içerişine aşamalar halinde eklenmiştir. Ayrıca Başvuru Formu doldurulmasına gerek yoktur.

 

 

                                                                                                                 BAP Koordinatörlüğü