YÖK Başkanlığının TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı Kapsamında 3 Adet Proje Çağrısı Yayımlandı

06 Ağustos 15

"Yeni YÖK" anlayışı çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim sistemine odaklı konulara sadece günlük düzenlemelerle sınırlı olarak yaklaşan bir anlayış yerine, geleceğe stratejik bakış ile bakan bir anlayışı; bu stratejik konuları kendi yetkinlikleri ile çözüm üretme yaklaşımından, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çözüm üretme yaklaşımını; bu çözüm üretme sürecini proje tabanlı profesyonel bakış ile yürüterek, konuyu kamuoyunun ilgili tüm paydaşlarına rekabet ortamında açma yaklaşımını ve çıkacak sonuçları yasal düzenlemelerle değerlendirme ve uygulama taahhüdü içinde bulunmayı esas alıyor.

Bu amaç ve yaklaşım içinde, Yükseköğretim Kurulu, yüksek öğretim tarihinde ilk kez TÜBİTAK ile işbirliği içinde bir hazırlık yaparak, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG 1007) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygulayıcı kurum olarak yer alacağı "Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi", "Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi" ve "Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi" başlıklı 3 adet Proje Çağrısı TÜBİTAK, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayımlandı.

Bu proje çağrılarına ait bilgilere ulaşmak İçin tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulunun bu Proje Çağrılarından beklentisine ait "Bilgi Notu"nu okumak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum