İŞKUR’dan Üniversite Öğrencilerine Staj ve Ek Gelir Sağlama Fırsatı

30 Ağustos 2015

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aktif İstihdam Politikaları kapsamında uygulamaya koyduğu İşbaşı Eğitim Programı (İEP) aracılığı ile üniversite öğrencilerine hem staj imkânı sunmakta hem de yarı zamanlı çalışarak ek gelir sağlama fırsatı vermektedir.

İş piyasasının en önemli sorunlarından biri olan beceri uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından; Aktif İstihdam Politikaları kapsamında İş Başı Eğitim Programı uygulamaya konulmuştur. İŞKUR tarafından başlatılan İş Başı Eğitim Programı, Ülkemiz için işgücü piyasasında; arz edilen işgücünün nitelikleri ile piyasada talep edilen nitelikler arasındaki uyumun sağlanması açısından oldukça önemli bir aktif istihdam politikası tedbiridir.

İşyerinde staj uygulaması öğrencilerinin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğinin ve uyum becerisinin artmasına ve okuldan çalışma hayatına geçiş sürecine katkı sağlayacak nitelikte en önemli uygulamalardandır. Diğer taraftan işletmeler açısından küresel rekabet edilebilirliğin önemli anahtarlarından biri olan eğitimli, nitelikli ve yenilikçi insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak, işletmelerin rekabet gücünü ve verimliğini artıracak önemli bir araç olarak kabul görmektedir. Aktif istihdam tedbiri olarak uygulanan işbaşı eğitim programından özellikle üniversite öğrencilerinin yararlanabiliyor olması, işyerlerinde insan kaynaklarının gelişimine ve işletme verimliliğine önemli katkıda bulanabilecektir.İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

  • İşbaşı eğitim programından yararlanan öğrenciler eğitim aldıkları veya başka bir alanda mesleki deneyim ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulabilecektir.
  • Programa katılan üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engelini aşabilecektir.
  • Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.000 TL) gelir elde etme imkânı verilmektedir. Programa katılan tüm öğrencilere İŞKUR tarafından günlük 38,48 TL ücret ödenmektedir.
  • Programa katılan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.
  • Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

PROGRAMDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

  • Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora gören gündüz veya ikinci öğretim öğrencileri programdan faydalanabilmektedir.
  • Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin Çalışma ve İş Kurumu Çorum İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine istedikleri zaman başvuru yaparak iş ve meslek danışmanından olumlu görüş alınması gerekmektedir.

10 soruda İşbaşı Eğitim Programı için tıklayınız.

http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/Duyurular/10_soruda_isbasi_egitim_programi.pdf

 

İletişim Bilgileri: Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

Adres: Gülalibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 122 ÇORUM

Telefon: (0 364) 213 83 39