2015 Yılı Atanma/Yükselme Görev Süresi Uzatılması ve Jüri Üyeliği Bilgilerinin Toplanması

21 Ağustos 15

01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında doçentlik sınavlarında Jüri Üyesi olarak görev yapanlar ile 2014 yılında doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görev yapmış ancak çeşitli nedenlerle YÖKSİS üzerinden ilgili Bilgi Formunu süresi içerisinde dolduramamış öğretim üyelerine yapılacak ödemeye esas teşkil edecek bilgilerin toplanması işlemleri YÖKSİS (https://yoksis.yok.gov.tr/) üzerinden yapılmaktadır.

Jüri üyesi olarak görev yapan öğretim üyelerinin gerekli bilgi girişini YÖKSİS’de Genel İşlemler menüsü altında bulunan Jüri Üyeliği Görev Bilgisi modülü üzerinden yapıp, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formunu düzenleyerek belge çıktısının imzalanmasının ardından, çalıştığı üniversite yetkilisinin onayından sonra 31 Aralık 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Bunun dışındaki Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlük kadrolarının atanma/yükselme ile görev sürelerinin uzatılmalarında görev alacak olan jürilerin Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasında (http://www.personel.hitit.edu.tr/) yer alan formlar kısmındaki jüri ücret talep dilekçesini doldurmaları ve Rektörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

Doçentlik sınavlarında asil ve yedek üye olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilen Profesörlerin süresi için de rapor hazırlamalarına engel olacak bir mazeretlerinin ortaya çıkması halinde; mazereti olduğunu belgeleyen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurup üniversite yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir.

 

                                                                                                                             Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum