Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

28 Temmuz 2015

12.07.2015 tarih ve 29414 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

- Tıp Fakültesi’nin

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 06 Ağustos 2015 Perşembe günü saat 13:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur.