Engelliler Destek Programı (EDES) 2015 Proje Teklif Çağrısı

23 Haziran 2015

Engelliler Destek Programının (EDES) 2015 yılında uygulanması için proje teklif çağrısı başlamıştır.

EDES 2015 Programı; Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir,Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde uygulanacaktır.

EDES kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları ve üniversiteler proje başvurusu yapabileceklerdir.

Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca ilgili valiliğe sunulur. Valilikler, proje tekliflerini

  • EDES’in amaçlarına uygunluğu,
  • EDES Proje Teklif Formundaki proje formatına uygunluğu,
  • Aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması,
  • Başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması,
  • İldeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek EDES Proje Teklif Listesi'yle birlikte resmi yazıyla ve elektronik ortamda son başvuru tarihine kadar Bakanlığa gönderir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Son başvuru tarihi 21 AĞUSTOS 2015’tir.

                                                                                                                        HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ