OKA Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı

28 Aralık 2015


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2016 ve 2017 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 21/12/2015 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 18.000.000 TL olup, verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden son başvuru tarihi 11/03/2016 Cuma günü ve saat 23:59’dur. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu halleri ise 18/03/2016 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ