Üniversitemiz Ev Sahipliğinde “21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi” Düzenlenecektir

30 Kasım 2015

1977 yılından beri  Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) öncülüğünde iki yılda bir farklı bir üniversitede düzenlenen Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi’nin 21. si Üniversitemiz ve TIBTD ortaklığıyla Çorum’da gerçekleştirilecektir.

Fosil esaslı yakıtların kaynaklarının sürekli azaldığı, enerji tasarrufunun ön plana çıktığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı uygulamaların gittikçe yaygınlaştığı günümüzde ısı bilimi ve tekniği alanında yapılmakta olan bilimsel çalışmaların önemini daha da arttırmaktadır. Bu kapsamda 13-16 Eylül tarihinde Çorum’da düzenlenecek olan 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi büyük önem taşımaktadır. Bu kongre kapsamında, ülkemizdeki üniversitelerimizde bilimsel araştırma yapan akademisyenler, sanayide çalışan mühendisler ve sanayicilerimiz bir araya getirilerek Termodinamik, Isı ve Kütle Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Tekniği, Enerji Sistemleri, Enerji Ekonomisi ve Yönetimi, Yakıtlar ve Yanma, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Çevre, Kirlilik ve Kontrol, Yeni ve Temiz Enerji Teknolojileri gibi konularda bilgi paylaşımı ve bilimsel tartışmaların sağlanması amaçlanmaktadır.  Aynı zamanda 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum’un özellikle yerel ve kültürel açıdan tanıtılmasına da katkıda bulunacaktır.