Tübitak'tan Uluslararası Etkinliklere 200 Bin TL Destek

02 Kasım 152223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği


Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir.

Düzenlenen etkinliğin yurtiçi/yurtdışı davetli konuşmacılarının yol, konaklama, honorarium ücreti giderleri, organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, USB bellek, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri, gala yemeği, yurtdışı reklam tanıtım faaliyetleri, toplantı ikram giderleri, etkinlik sekretarya giderleri, etkinlik yürütücüsü koordinasyon giderlerine kısmi destek sağlanır.

Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Not: Destek kapsamı yukarıda belirtilen kalemlerle sınırlıdır. Bu kalemler dışında (Çanta, şapka, t-shirt vb.)destek sağlanmamaktadır.

Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

Aşağıda sayılan destek kalemleri için kısmi destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam: 200.000 TL

Destek kalemlerine göre üst limitler:

a) Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama gideri:

Yurt içi geliş-dönüş: 300 TL/Kişi

Yurt dışı geliş-dönüş:1.500 Dolar/kişi

Konaklama gideri: 250 TL/gün/kişi    

b) En çok 2 davetli konuşmacı için Honorarium ücreti: 2.000 Dolar/Kişi

c) Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği: 5.000 TL

d) En çok 10 asistan için etkinlik sekretarya desteği:100 TL/Kişi/Gün

e) Organizasyon desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi,USB bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem gideri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL' yi geçmemek üzere en fazla 85.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).  

f) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta):5.000 TL.

g) Gala yemeği: 25.000 TL

* Ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren (yataklı hariç) giderleri karşılanır. (Taksi, özel araç ve şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz.)

Başvuru Koşulları

* Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
* Düzenlenen etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması,
* Ücretli katılımcı sayısı en az 100, toplam katılımcı sayısının 500' ün üzerinde olması, (Etkinlik tamamlandıktan sonra gerçekleşen katılımcı sayısının 500'ün altında kalması durumunda TÜBİTAK tarafından verilmiş olan desteğin tamamı iptal edilecektir.),
* Hakemli* bir etkinlik olması,
* Etkinliğe başvuranların en az 1/3'ünün yurtdışından olması,
* Etkinliğin en fazla 2 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
* Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,
* TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe ilave neler katacağının açıkça belirtilmesi,
* Düzenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından oluşması ve TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan " Yabancı Düzenleme Kurulu" formu doldurulacaktır),
* Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek olması,
* Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması,
* Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,(link uzantıları kabul edilmez.)

Önemli Not: Daha önceki dönem başvuruda bulunup destek almış kişiler sene içerisinde aynı etkinlik için bir sonraki döneme başvuruda bulunamazlar.

Başvuru Tarihleri

IV. Dönem; 2 KASIM 2015 - 27 KASIM 2015

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum