Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yaz Öğretimine İlişkin Kararı

07 Temmuz 14

Yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alabilmelerine izin verilmesi konusundaki talepler Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarının diğer yükseköğretim kurumlarından hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceğinin üniversite senatoları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum