Üniversitemizde Yeni Atama

25 Temmuz 14

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabiha Kılıç, Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Ataması yapılan Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Amacı;

Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM), Türkiye’de üniversite bünyesinde tüketici araştırmalarında nörogörüntüleme teknikleri kullanılarak deneysel araştırmalar yapan ilk ve tek merkez olma özelliği taşımaktadır. Merkezin amacı, tüketicilerin satın alma kararlarını neden ve nasıl verdiklerinin, satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin nörobilim yardımıyla belirlenmesidir. Nörobilim, nöroloji ve psikolojinin araştıma yöntemlerini kapsar. Dolayısıyla nöropazarlama, tüketicilerin beyinlerindeki karar verme noktalarının belirlenmesinde nörobilim ve nörogörüntüleme tekniklerinin kullanılılarak deneysel araştırmalar yapılmasına olanak sağlar.

 

HÜTAM’ın faaliyetleri arasında nörobilim, nöroloji, psikoloji, pazarlama, ekonomi ve maliye gibi disiplinlerarası bilimdallarının yardımıyla deneysel tüketici araştırmaları yapmanın yanısıra, deneysel tüketici araştırmalarında kullanılan nörogörüntüleme teknikleri ve teknolojileri hakkında iş dünyası ve araştırmacılara yönelik bilgi ve eğitim seminerleri düzenlemek de bulunmaktadır. Ayrıca HÜTAM’ın çalışmaları kapsamında deneysel araştırma yöntemleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir projeler üretilerek bilimsel veri toplanması planlanmaktadır. HÜTAM üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde talepte bulunan işletmelere danışmanlık hizmeti sağlayacaktır. Merkez, deneysel tüketici araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası alandaki benzer merkezlerle işbirliği yaparak ortak çalışmalarda bulunacaktır. HÜTAM, ülkemizdeki kamu ve özel sektör üniversiteleri ile nörobilim, nöroloji, psikoloji, nöroekonomi, nöromaliye ve nöropazarlama konularında bilgi alışverişinde bulunmayı ve ortak projeler geliştirmeyi de planlamaktadır. 

Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum