Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Atama

07 Mart 14

Üniversitemiz Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Taş atanmıştır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum