Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı (İKG)

27 Mart 14


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeninin mali yardımı ile, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına yönelik proje teklifleri beklemektedir. Başvuranlar için rehber https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, www.ikg.gov.tr, ve www.csgb.gov.tr adreslerinde bulunmaktadır. Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 10.06.2014; elden teslim için ise 10.06.2014 saat 16.00’dır (yerel saat). Bilgilendirme toplantıları 01.04.2014 ile 21.04.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantıları ile ilgili detaylı bilgiye www.ikg.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum