TÜBA-Türk Bilim Klasikleri (TBK) Projesi

20 Mart 14

TÜBA, Türkiye’nin ulusal bilim akademisi olma sorumluluğu ile bilim ve kültür mirasımıza verdiği önem ve ‘toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak’, ‘bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak’, ‘gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirmek’ ile ilgili yükümlülükleri doğrultusunda, ‘TÜBA-Türk Bilim Klasikleri (TBK) Projesi’ni başlattı.

Proje, Türk-İslam bilim ve kültür mirasına ait klâsik eserlerin tıpkıbasımı, transliterasyonu, günümüz Türkçesine çevrilmesi ve yayımlanması yoluyla bu eserlerin kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların yararlanmasına sunma amacını taşıyor. Projenin, ülkemizin bilimsel ve topyekûn gelişimi için gerek duyulan özgüven ve motivasyona sağlayacağı katkı, bu alanlardaki bilimsel çalışmalar için oluşturacağı destek ve teşvik ile tarihsel bir öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.

TBK Projesi, üç yıllık ilk aşamada; ‘Doğa ve Teknik Bilimler, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Felsefe ve Musiki, Türkiyat (Türk dili, tarihi, sanatı ve kültürü) ve İslami İlimler’ gibi başlıklar altında yer alan ‘100 Temel Eser’in bilim hayatımıza kazandırılmasını hedefliyor.

Proje; Arapça, Farsça gibi farklı dillerde ve eski/farklı Türk lehçelerinde yazılmış, Türk-İslam klasiği sayılabilecek eserlerin transliterasyonu, çevirisi ve yayına hazırlanmasını yapabilecek tüm bilim insanlarının/akademisyenlerinin başvurularına açık bulunuyor.

Eserlerin seçiminde, göreli önemi yüksek, hiç veya tam olarak çevrilmemiş/yayımlanmamış, hazır veya kısa sürede yayımlanabilecek eserlere öncelik verilecek. Yayımlanacak eserler, yayının nitelik ve kapsamı gibi hususlar yetkili kurullarca belirlenecek.

Bu çağrı kapsamında yapılan başvurular, teklif olarak kabul edilecek. Tekliflerin değerlendirilmesi ve kabulünün ardından başvuru sahiplerine gerekli bildirim ve işlemler gerçekleştirilecek.

Başvurunun değerlendirilmesi için ‘Eser Teklif Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve TÜBA’ya bizzat, posta, kargo veya e-posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.

İletişim için: 

Türkiye Bilimler Akademisi

Duygu COŞKUN / Proje Sorumlusu: 0312 442 29 03/ 141 

Piyade Sokak, No: 27 Çankaya/ANKARA

bilimklasikleri@tuba.gov.tr 

‘ESER TEKLİF FORMU’na yandaki linklerden ulaşabilirsiniz: PDFDOC

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum