Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

03 Kasım 14

25.10.2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

- Mühendislik Fakültesi,

- Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Tıp Fakültesi,

- Sağlık Yüksekokulu,

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Meslek Yüksekokulu,

- Sungurlu Meslek Yüksekokulu,

- Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 21 Kasım 2014 Cuma günü saat 13:00’ da Sağlık Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum