Merkez Kütüphanemiz Tarafından Yeni Veri Tabanları Deneme Erişimine Açıldı

28 Kasım 14

İçerisinde 132 bin 110 adet e- kitap barındıran EBSCO eBook Academic Collection, sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı bir veri tabanı olan Cochrane Library, Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli içtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları) ile 14 ayrı hukuk dergisini kapsayan  Hukuklink, moda, tekstil, kültürel kıyafetler konularında online referans kaynakların e-kitapları ile  görsel kaynakları kapsayan Berg Fashion Library, mimarlık ve tasarım alanında önde gelen isimlere ait yaklaşık 7000 görüntü içeren  Masters of Architecture veri tabanları  31 Aralık 2014 tarihine kadar deneme olarak  Üniversitemiz erişimine açılmıştır.

Ayrıca yapılan görüşmeler sonucunda Almanya’nın en büyük ekonomi ve iş dünyası ile ilgili tam metin ekonomi veri tabanı  olan ECONBIZ ücretsiz olarak Üniversitemiz erişimine açılmıştır.

İlgili veri tabanlarına www.kutuphane.hitit.edu.tr adresinden erişilmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum