Rektörümüzün “24 Temmuz Basın Bayramı” Kutlama Mesajı

24 Temmuz 13

Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan basın kuruluşları, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Bu güç, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında, demokrasinin yaşatılmasında, demokratik değerlerin güçlendirilmesinde önemli bir denetim işlevi de görmektedir.

Hukukun evrensel değerlerine bağlı, doğru, tarafsız ve etik habercilik ilkelerini üstün tutarak zaman ve mekan gözetmeksizin görevlerini yerine getiren basın mensuplarımızın çabaları takdire şayandır.

Büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiren çok kıymetli basın mensuplarımızın “24 Temmuz Basın Bayramı”nı en içten duygularımla kutlar, mesleki hayatlarında başarılar dilerim.

 

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

     Rektör               

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum