Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Hayatında 5. Yılını Doldurdu

04 Nisan 13

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin geçtiğimiz günlerde 7. Sayısı (Yıl. 5, Sayı. 1) çıktı. Yayın hayatının 5. yılını tamamlayan dergimiz Üniversitemizde düzenli yayın hayatını sürdüren iki dergimizden biridir ve ilk yayın hayatına giren dergidir. Yayımlandığı günden itibaren bilimsel, akademik, özgün nitelikli makaleleri titizlikle hakem sürecinden geçirilip yayımlanmasının gerçekleştirildiği Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa çıkmaktadır. Bilimsel çevrelerden ve akademisyenlerden hak ettiği ilgiyi gören dergimiz hâlihazırda 5 ayrı indeks (ASOS, ARAŞTIRMAX, AKADEMİK DİZİN, TEİ, SCİPİO) tarafından taranmaktadır.  Önümüzdeki günlerde de TÜBİTAK/ULAKBİM ve İNDEX COPERNİCUS indekslerine yapılan başvuruların sonuçlanması halinde dergimiz ikisi uluslararası olmak üzere 7 ayrı indeks tarafından taranıyor olacaktır.   

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin,  5. Yılındaki ilk sayısına ulaşmak için tıklayınız.


(HÜSBED YIL 5, SAYI 1, HAZİRAN 2012)

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum