Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) Hibe Programı

06 Aralık 13


Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu ( UNDEF) tarafından, toplumsal kalkınma, medya, hukuk düzeni ve insan hakları, demokratikleşme araçları, kadın ve gençlik konuları olmak üzere 6 öncelik alanında yazılan projelere hibe verilecektir. Verilecek hibe, 100.000 Dolar ve 400.000 Dolar aralığında değişmektedir.

İngilizce ya da Fransızca dillerinde kabul edilecek proje başvuruları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2013’tür.

Uygulama örneği formu, proje önerisi kılavuzu ve mevcut projelere www.un.org/democracyfund adresinden erişebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum