HİTİTSEM Makale Ofisi (Proofreading) Faaliyetleri Devam Ediyor

04 Aralık 13

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından İngilizce yazılan tüm makale, tebliğ ve sunumların Dil Bilgisi ve Yazım Kurallarına göre incelemelerinin yapıldığı Proofreading faaliyetleri devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik personellerinin uluslararası yayın sayısını artırmaya yönelik olarak düzenlenen bu faaliyette, akademik personellerimiz tarafından yazılmış olan bilimsel çalışmalar İngilizce okutmanlarımız tarafından hem ifade hataları hem de İngilizce yazım kuralları dahilinde kontrol edilmekte ve gerekli düzeltmeleri yapılmaktadır. Öğretim üye ve yardımcılarımızın gün geçtikçe artan taleplerini karşılayabilmek üzere daha fazla sayıda İngilizce okutmanımızdan yardım alınmakta ve bu aşamada ABD uyruklu okutmanlarımız da bizzat destek vermektedirler.

Uluslararası yayın sayısının artmasının, üniversitemiz açısından ne derece önemli olduğunun bilgisi ile şu ana kadar onlarca bilimsel çalışma proofreading aşamasından geçmiş ve halen de bu hususta talepler gelmektedir.

Proofreading hizmetinden yararlanmak isteyen akademik personelimiz HİTİTSEM Web Sayfasından (http://www.hititsem.hitit.edu.tr) ilgili süreci takip ederek destek alabilmektedirler. 
 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum