TÜBİTAK'tan Kobilere ve Vakıflara Destek

13 Aralık 13


1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan bu çağrı ile KOBİ ölçeğindeki özel sektör firmalarının Ar-Ge ve yenilik odaklı faaliyet yapabilme kapasitelerini artırmaya yönelik mentörlük mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir.

Çağrı konusu olan proje iki aşamadan oluşur. İlk aşama mentörlük mekanizmasının oluşturulmasını; ikinci aşama ise oluşturulan bu mekanizmanın belli sayıda KOBİ’de uygulanmasını içerir. Bu çağrıda, “uygulayıcı firma” çağrı kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirecek ve TÜBİTAK tarafından desteklenecek firmayı, “faydalanıcı firma” ise uygulayıcı tarafından Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek amacıyla mentörlük hizmeti sağlanacak KOBİ niteliğindeki firmayı tanımlamaktadır.

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ve kanunla kurulmuş vakıflar başvuruda bulunabilir. Ortaklı proje başvurusu alınmayacaktır. Ancak uygulayıcıların belli organizasyon ve üst birliklerle (örneğin Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri, Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Sanayi Odaları vb.) işbirliği halinde olması durumunda, faydalanıcı kitleyi temsil eden bir organizasyondan/üst birlikten zorunlu olmamakla birlikte işbirliği niyet mektubu alması tercih nedeni olabilecektir. İşbirliği niyet mektubunda verilecek desteğin çerçevesi tanımlanmalıdır. Başvuru dosyasında bu organizasyonun/üst birliğin katkıları belirtilmelidir.

Proje başvurusunda bulunacak kuruluşun www.tubiktak.gov.tr adresinde yayınlanacak “Ön Kayıt Formu” ve eklerini 24 Ocak 2014 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırması gerekmektedir.

Çağrı Bütçesi: 2.400.000-TL

Proje Bütçesi: En fazla 400.000-TL’dir. Proje kapsamındaki giderlerin KDV tutarları da bu bütçe içerisinde değerlendirilecektir. TÜBİTAK tarafından desteklenecek proje bütçesi birinci ve ikinci aşama bütçelerinin toplamından oluşur.

Hibe şeklinde %100 destek sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum