E-Rare-2 Projesi 2014 Nadir Hastalıklar Ortak Çağrısı

13 Aralık 13

E-RARE-2 (ERA-Net for Research Programs on Rare Diseases) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir.
Avrupa’da nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren, araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelip ortak faaliyetler yapmasına olanak veren bir proje olan E-RARE ERA-NET projesinin devamı olan E-RARE-2, altı farklı ülkenin katılımıyla genişlemiştir. Projenin amaçları şunlardır:

  •      Proje ortağı ülkelerde, nadir hastalıklar araştırmaları konusunda destek veren ulusal kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamak,
  •      Proje ortağı kurumlar arasında nadir hastalıklar araştırmaları konusunda ortak destek mekanizmaları geliştirmek,
  •      Ortaklar arasında sürdürülebilir ve uzun süreli işbirlikleri sağlamak.

Bu kapsamda, üye ülkeler E-Rare-2 6. Ortak Çağrısının açılmasına karar vermişlerdir.


ÇAĞRI ADI: 6th Joint Call for European Research Projects on Rare Diseases - JTC 2014 (Innovative Theuropatic Approaches)

Araştırma projelerinin hayvan modellerinde ya da hücre kültüründe yapılan inovatif terapatik çalışmaları kapsaması gerekmektedir.

En az 3 ülkeden 3-6 proje partneri (bir ülkeden en fazla 2) bir konsorsiyum oluşturup başvurabilir.

Ön proje başvurularının 30 Ocak 2014 Tarihine kadar, ikinci aşama başvuruların ise 26 Mayıs 2014 tarihine kadar elektronik olarak E-RARE 2 Proje sekretaryasına yapılması gerekmektedir.                                

Başvurular hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum