Üniversitemiz ERASMUS+ Beyannamesi Almaya Hak Kazandı

12 Aralık 13

Üniversitemiz Erasmus Faaliyetlerine, Avrupa Komisyonu tarafından verilen Yeni Erasmus+ Beyannamesi ile 6 Yıl Daha (2014-2020) devam edecektir.  Erasmus Faaliyetleri için Üniversitemizin 2007 yılında almış olduğu Erasmus Üniversite Beyannamesi’nin süresi, 2013 yılı sonu itibariyle sona erecektir. Bu sebeple, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve  "ERASMUS+" adı altında yeniden düzenlenen Erasmus faaliyetlerinden faydalanmak amacıyla Kurumumuzun başvurusu kabul edilmiş ve Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Kasım 2013 tarihinde "238203-LA-1-2014-1-TR-E4AKA1-ECHE " Beyanname numarasıyla onaylanmıştır.

Erasmus+ ile daha önceki yıllardan farklı olarak Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da birleştirilmiş olacak.

Ülkeler bazında da kapsamını genişleten ERASMUS+ Programı, Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini hedeflemektedir.

Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler:

  • AB üyesi ülkeler
     
  • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
     
  • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

Bu yeni dönemde, Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüz, özellikle Erasmus Birim/Bölüm Temsilcilerimizin desteğiyle daha çok Erasmus anlaşması yaparak hareketlilik faaliyetlerine yükselen bir ivme ile devam etmeyi hedeflemektedir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum