TÜBİTAK'tan Yeni Destek Programı: 2223/B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

10 Aralık 13


 

2223 - Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni açılan 2223/B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenecek ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli; kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilecektir.

2013 yılı 6. dönem başvuruları 20 Kasım 2013-20 Aralık 2013 tarihleri arasında e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2223b adresinden ulaşılabilir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum