TÜBİTAK'tan Yeni Bir Destek Programı

01 Nisan 12

PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

TUBİTAK tarafından yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesi amacıyla yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinlikleri desteklemeye yönelik olarak 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı başlatılmıştır.

İlgili programa başvurular 13/04/2012 tarihine kadar ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek olup, programla ilgili detaylı bilgiler http://www.tubitak.gov.tr/sid/521/pid/453/cid/27026/index.htm adresinde yer almaktadır.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum