2012 Yılı Bilimsel Araştırma Projesi Başvuruları

13 Şubat 12

Değerli Öğretim Üyeleri

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonunun 08.02.2012 tarih ve 01 sayılı kararı gereğince 2012 Yılı Bilimsel Araştırma Projesi başvuruları 29 Şubat 2012 tarihine kadar uzatılmıştır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen Akademik Personelimizin Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacakları proje önerilerini bağlı bulundukları Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile BAP Birimine göndermeleri gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

                                                                                                                                 Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

    Rektör

 

 

NOT: Müracaatta kullanılacak formalar http://www.bap.hitit.edu.tr web adresinden temin edilebilir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum