Genel Sekreter

Adı Soyadı : erdal KANIK
Görev : Genel Sekreter
Birim : Genel Sekreterlik
E-posta : erdalkanik@hitit.edu.tr