“Milletin Sesi Mehmet Akif” Paneli Gerçekleştirildi

13 Mart 19

Türk Milleti’nin simgesi olan İstiklâl Marşımızın kabulünün 98.Yılı ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma günü nedeniyle, Fen-Edebiyat Fakültesi Abdulkadir Ozulu Konferans Salonu’nda 12 Mart 2019 Salı günü saat 10.30’da “Milletin Sesi Mehmet Akif” konulu panel gerçekleştirildi. Panele üniversitemiz akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programda Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler,  Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında bilgi vererek İstiklâl Marşımızın 98 yıldır ülkemizin bağımsızlık timsali olduğunu vurguladı. Panel moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan, millî şairimizin eğitim hayatı, mezuniyet sonrası aldığı görevler ve Millî Mücadele ruhuna verdiği hizmetleri anlattı. Bununla birlikte Mehmet Âkif Ersoy’un anısına birkaç şiir okuyarak panele anlam kattı. 

Millî Mücadele taraftarı olan Mehmet Âkif, diğer aydınlar gibi Anadolu’ya çekilmiş ve halkı işgale karşı direnmek hususunda bilinçlendirmeye çalışmıştır. Bu hususta Millî şairimizin Anadolu’daki girişimlerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yıldırım, Mehmet Âkif’in Anadolu’nun çeşitli yerlerinde verdiği vaazlarıyla Anadolu halkının millî uyanışı ve özgürlük heyecanını kazanmasında etkili olduğunu belirtti. 

Bir ülkede millî marş yazılmasının, o ülkede yaşayan vatan evlatlarının düşman işgaline ve esarete karşı bir kurtuluş mücadelesi vermesi demek olduğunu ve bu mücadelenin de ne büyük güçlüklerle kazanıldığını bilen Mehmet Âkif,  sadece Anadolu halkına değil Türk Dünyası ve dolayısıyla Müslüman Türk topluluklarına da güçlü tesirler bırakmıştı. Mehmet Âkif‟in düşüncelerinin Türk Dünyası’nda meydana getirdiği etkinin ortaya konulmasında, Sırat-ı Müstakim Dergisi (1908-1912)’nin önemli bir yeri vardı. Mehmet Âkif’in dergide yer alan millî ve dinî içerikli yazıları sebebiyle derginin Rusya’ya girişinde bazı dönemler zorluk yaşandığı bilinmektedir. Bu hususta önemli bilgiler veren Öğr.  Gör. Sevinj Akhundova, panelde Türk dünyasının bu baskılar karşısında yaşadığı sıkıntıları dile getirdi ve Türk Dünyasında İstiklâl Marşı ve Türk bayrağına sevgi ve kardeşlik içeren bir slayt gösterisiyle sunumunu tamamladı. 

Öğr. Gör. Liubovi Cimpoeş, İstiklâl Marşı’nın kendi ülkesindeki tesirlerini anlatarak bunun Türk topluluklarındaki birleştirici özelliğine değindi. Türkiye’nin Gagavuz Türkleri ile olan irtibatı Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanmaktadır. Günümüzde de devam eden işbirliği ve dayanışma neticesinde her iki Türk topluluğu arasında diyalog pekişmiştir. 

Panel Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan’ın Mithat Cemal Kuntay’ın bir şiiriyle tamamlandı.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum