Öğretim Üyemize En İyi Poster Araştırma Ödülü Verildi

03 Ocak 19


Tıp Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Engin Şenel’in çalışma grubunda olduğu “Türkiye’de Akne Şiddet ve Etkisinin Değerlendirilmesi: Akne Şiddet ve Etki Derecelendirme Sistemi” isimli çok merkezli çalışma, Türk Dermatoloji Derneği’nin düzenlediği 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde en iyi poster araştırma ödülü almıştır. Yurt içi ve yurt dışından on üniversitenin dahil olduğu bu prospektif çalışmada, tıp literatüründe ilk kez akne hastalığının değerlendirilmesinde hem hastalık şiddetini ve hem de hastalığın yaşam kalitesine olan etkisini aynı anda değerlendiren bir yöntem geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmaya 306 erkek ve 1025 kadın olmak üzere toplam 1331 hasta alınmış ve geliştirilen skorlama sisteminin adı akne şiddet ve etki derecelendirme sistemi (Acne Severity and Impact Grading System, ASIG) olarak belirlenmiştir. ASIG, hekim ve hastalar tarafından aknenin şiddet ve etkisinin değerlendirildiği ilk skorlama sistemidir.T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum