"Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri" Konulu Seminer Gerçekleştirildi

14 Mayıs 2018

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Seminerleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gazi Bilal Yıldız tarafından “Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri” başlıklı seminer gerçekleştirildi. 

Seminerde literatürde en çok kullanılan çok kriterli karar verme teknikleri ve bu tekniklerin kullanım alanlarına yer verildi. Karar verme yöntemlerinin güçlü ve zayıf yanlarının da anlatıldığı seminerde Pareto çözüm bulma yöntemleri ve karma tamsayılı programlama problemlerinden de örnekler gösterildi. AHP, ANP, Electre, Topsis, Promethee, Veri Zarflama Analizi, Hedef Programlama gibi popüler yöntemler üzerinde duruldu. Ayrıca seminerde optimizasyon ve karar verme konularına da değinildi.


İlgili Fotoğraflar