Tıp Dekanlar Konseyi Toplantısı Kayseri'de Gerçekleştirildi

17 Ekim 2017

Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Mete Dolapçı 15 Ekim 2017 tarihinde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Tıp Dekanlar Konseyi toplantısına katıldı. Toplam 67 üniversiteden rektör, rektör yardımcısı, dekan ve dekan yardımcısı olmak üzere 72 katılımcının olduğu toplantıda “Ülkemizde temel tıp eğitimi ve sorunları” ile “Tıpta uzmanlık eğitimi, TUS sınavı ve TUS’un tıp eğitimi üzerine etkisi” konularında iki oturum gerçekleştirildi. Bu konularda hazırlanan raporların YÖK ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle paylaşılması kararı alındı.
    

       
İlgili Fotoğraflar